fbpx

За организацията

Ние, от сдружение „Маринела“ решихме да опитаме да дадем равен старт на всички деца, а на тези, които имат нужните качества и старание, да дадем възможност да се развиват в по-добра посока. В събитийния ни календар са заложени форуми, които са вдъхновени от желанието ни да се включим в грижата за здравеопазването, опазването на природата, поощряването на талантливите деца и тези в неравностойно положение.

Чрез различните си инициативи, желаем да стимулираме уважението към успеха, дължащ се на талант и усилия, да стимулираме развиването в различни области, да ги мотивираме да търсят изява, а чрез спортните си форуми желаем да намалим агресията и да насочим енергията в друга посока.

Цели

  • Да открива и подпомага талантливи деца и младежи в усилията и стремежа им да развиват своите заложби и потенциал в сферата на културата и спорта, науката и технологиите, здравословният начин на живот и екологията.
  • Да стимулира както материално, така и морално, творческите търсения на млади таланти с успешни изяви и челни награди от конкурси, фестивали, олимпиади и състезания в избраните от тях области.

  • Да разработва и реализира ефективни практики с цел стимулиране интереса на деца и младежи към системни и последователни занимания с различни спортни дисциплини и категории изкуство.

  • Да инициира, организира и участва в кампании на национално ниво за физическото, духовното и интелектуалното развитие на подрастващото поколение, както и възпитаването му в духа на традиционните традиции.
  • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца и хора в неравностойно положение.
  • Да подпомага жени и деца с хронични и онкологични заболявания.
  • Да подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет- базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание.
  • Да подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции.
  • Да сътрудничи с държавни и общински учреждения, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Сдружението.

Ангелина Ангелова

Директор Сдружение "Маринела"

Ангелина Ангелова е българска писателка, сценаристка и журналистка. Родена е на 28 май 1988 година във Варна.

Дейности

Организиране на дарителски кампании

Организиране и провеждане на дарителски кампании и благотворителни събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на Сдружението.

Отпускане на стипендии

Отпускане на персонални стипендии и оказване на друг вид допълнителна финансова помощ за деца и младежи, влезли в дарителска програма или друг благотворителен проект на Сдружението.

Подпомагане на участия

Подпомагане участието на талантливи български деца и младежи на конкурси, фестивали, спортни състезания и хуманитарни олимпиади и др. подобни форуми.

Благотворителен фонд

Създаване на специален Благотворителен фонд в полза на програмите и мероприятията на Сдружението.

Разпространяване на успехите

Подпомагане за разпространението на информация за успехите на български деца, както и на успяващи българи – пример за подрастващите.

Иницииране на сценични изяви

Иницииране и реализация на всякакъв вид сценични изяви и др. спортно-културни събития с цел набиране на средства за осъществяване на текущи проекти и програми на Сдружението.

Организиране на дискусии и семинари

Организиране на дискусии и семинари, конференции и кампании от национален и международен мащаб по общи и конкретни инициативи на Сдружението.

Застъпнически и лобистки кампании

Осъществяване на застъпнически и лобистки кампании в активно сътрудничество и партньорство с институциите, бизнеса, неправителствения сектор, частни лица, както в страната, така и в чужбина.

Контакти

Свържете се с нас

Адрес: Хотел Маринела - бул.Джеймс Баучер 100, София 1407, България
Телефон: + 359 885 754 961
E-mail: angelina@marinela.ngo

Facebook

Сайт

НАГОРЕ
X