fbpx
Предишна
Следваща

За нас

Център за Професионално Обучение „Хотелиерска лига“ към „ВГ“ АД е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) с лицензия № 2015121235.
Центърът предоставя висококачествено професионално обучение в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните и глобални туристически пазари, „Хотелиерска лига“ извършва обучения за придобиване на квалификация по професия или по част от професия в областта на туристическата индустрия. Насочени към изграждане на нужните знания и умения, професионалните обучения допринасят за създаването на висококвалифицирана работна сила в сектора на туризма. Центърът набляга на практическото обучение, като то се осъществява в собствени производствени бази, разположени както на територията на гр. София, така и в големите градове и курорти в страната. След успешно приключване на обучението, на курсистите се предоставя възможност за професионална реализация в обектите на веригата.
 

Цел

Центърът за професионално обучение „Хотелиерска лига“ към ВГ АД е създаден с цел постоянно повишаване на професионалната квалификация на служителите във всички хотели на холдинга. А за хотели и ресторанти извън него, предлагаме корпоративни практически обучения на място, изцяло съобразени със спецификите на съответния обект.

Екип

  • Доц. д-р Ася Пенчева - Направление  "Развитие" и Академичен директор на Център за професионално обучение „Хотелиерска лига
  • инж. Юлия Панджерова - Направление  "Храни и напитки"
  • Бойко Манев - Направление "Човешки ресурси"
  • Илия Иванов - Направление  "Обслужване в хотелското предприятие"
  • Калоян Николов - Направление "Мениджмънт"
  • шеф Андрей Стоилов - Направление "Хранене"

Дейности

Професионални обучения

Групови и индивидуални

Обучения с ваучери

В професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Валидиране на знания

Валидиране на знания и умения за всички професии в туризма

Програма Еразъм +

Участие и международна обмяна на опит по програма Еразъм

Корпоративни обучения

Корпоративни обучения на място за хотели и ресторанти

Хотелиерски стандарти

Разработване и внедряване

Европейски проекти и програми

Разработване и партньорство

Контакти

Свържете се с нас

Адрес: Хотел Маринела, бул.Джеймс Баучер 100, София 1407, България
Телефон: + 359 89 233 4455
E-mail: office@hotel-league.com

Facebook

Google Plus

Сайт

НАГОРЕ
X