fbpx
*С изпращането на настоящата форма, вие се съгласявате с Политиката за поверителност на www.victoriagroup.bg

КОНТАКТИ

бул. Джеймс Баучер 100, 1407 София

0 700 18 411
reservations@victoriagroup.bg

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ( ДПО): 

„ СИТИ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ “ EАД- , e-mail: dpo@hotel-marinela.com

 ФЪРСТ ЛАЙН ХОТЕЛС ЕООД – e mail:dpo.flh@viktoriagroup.bg

„Виктория Тур“ АД –  e-mail: dpo.tour@victoriagroup.bg

Груповата политика за защита на личните данни на Victoria Group Hotels & Resorts, можете да разгледате тук

В случай, че желаете да получите повече информация какви данни сме събрали за вас, да получите копие от документите, съдържащи ваши лични данни или да упражните някое от правата си съгласно ОРЗД, както и ако подозирате, че данните ви се използват по нерегламентиран начин, може да се обърнете към длъжностното лице по защитата на данните на контактите по-горе.

 ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН?

При оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

ü  лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

ü  по факс – 029153525;

ü  на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg;

ü  чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

 

Седмичен бюлетин

Като се абонирате за нашият мейлинг лист, вие винаги ще бъдете информирани за последните новини и оферти.

НАГОРЕ
X